hedefler amerika - Amerikada Ticaret

Amerika'da Ticaret

Pro Ticaret

ProTicaret sistemi bir paket uygulama değildir.  Tamamen esnek olarak düşünülmüş, üretici veya perakendeci işinin uzmanı şirketlerle, uzun yıllar biriktirdiğimiz güçlü pazarlama ve satış tecrübemizi paylaşacağımız. Amerika’da, karşılıklı kazan-kazan şeklinde kurulacak, gerek e-ticaret, gerekse doğrudan pazarlama şeklinde atılacak adım, satış odaklı bir ticari kazanç ortaklığı olacaktır. Planlanan ortaklık yapısında Amerika üzerinde depo, mağaza, pazarlama, dağıtım, mali işler, konusundaki tüm yükümlülüğümüzü yerine getirmek bizim işimiz.Uzun yıllar tecrübe edindiğimiz satış, pazarlama alanında, projenizi teslim edebileceğiniz, Amerika ve Türkiye üzerinde hizmet veren kurulu ofislerimizle son derece dinamik ve performans odaklı satış ve pazarlama ekibimizle bir araya gelerek ticari sürecinizi 360 derece kapsayacak şekilde yönetiyoruz.

Uzmanlık

Pro Ticaret

Ticaret ortaklığı Şirketlerin iş birliği yapmalarını sağlama Amerika’da yüksek potensiyele sahip ticaret pazarından faydalanmak ve paydaşların ortak kazançları üzerine kurulacak yönetme işlerinin ve faaliyetlerinin icrası şeklinde atılacak bir adımdır. Bu ortaklık tarafların bir araya gelerek birbirlerine katacakları faydalar göz önüne alınarak birlikte karar verilecek bir durumdur. Söz konusu iş, tarafınıza Amerika üzerinde  adınıza bir şirket açılışı ile başlayıp mağaza kurulumu, yönetimi ve işletmesi şeklinde gelişebilir veya tarafların doğrudan ortaklığı ile birlikte yol alması şeklinde oluşturulacak adımlar atılabilir.

Şuana kadar biriktirdiğimiz tecrübelerimiz bize 9 şirketin yönetimini başarı ile sürdürmemizi sağlamıştır. Mevcut yapımız içerisinde şirket merkezimiz olan Miami’de yönetim ofisi, muhasebe departmanı, pazarlama grubu, depo ve lojistik ekibinden oluşan ve 2020 itibariyle bir adette mağaza bulunduran bir orginazisyondur. 2017 yılında İstanbul’da kurulan e-ticaret pazarlama ve ihracat ithalat yönetim ofisiyle çok daha güçlü bir yapıya sahip olduk.

Ticari Çözüm 2 - Amerikada Ticaret

BUSINESS FANATICS

Ticarete Uzmanlığımızı Kattık

WHY CHOOSE US

SOME OF OUR FEATURE

Büyük Bir Takımız

Pro Network Amerika birleşik devletleri üzerinde, Fulfillment tedarik zinciri görevini daha önce bir çok kez başarı ile yerine getirmiş, konusunda kendini kanıtlamış ve birçok tanınmış, güçlü şirketin güvenerek tercih ettiği bir firmadır, rehberlik etme ve destek olma görevlerini de başarı ile üstlenmiş bir stratejik ortaktır.

İşimizi Severek Yapıyoruz

Türkiye operasyon ayağı eticaret pazarlama sistemine tam hakim, uzun süredir birlikte çalıştığımız ekibimiz, başarımızın bir parçası. Daimi olarak çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutup verimliliğimize katkı sağlamalarını artırıyoruz biliyoruz ki başarının sırrı çalışanlarımızın verimliliğine bağlıdır.